Back-ups

Bij alle CloudPulse Desktops zijn automatische “back-ups” van uw data inbegrepen. Deze “back-ups” worden elke 4 tot 6 uur gemaakt met een totale retentie van maximaal 36 tot 54 uur (Je hebt standaard 9 back-ups ter beschikking). Wanneer er per ongeluk een belangrijk bestand word verwijderd of er is een andere reden dat er een back-up nodig is, is er de mogelijkheid om een back-up van een eerder moment terugzetten.

Dit zijn complete kopieën van de inhoud van je Desktop op dat moment en stelt er toe in staat een complete back-up terugzetten. Dit is dus geen back-up van individuele bestanden, hiervoor zijn andere mogelijkheden. Let er ook op dat nieuwe bestanden die na het tijdstip van de back-up zijn geüpload dan wel zijn gewijzigd, bij het terugplaatsen ook overschreven zullen worden! Daarnaast is het ook belangrijk om te realiseren dat de Dekstop tijdens het terugplaatsen van de back-up uitgeschakeld is. Wanneer dit proces voltooid is zal de Desktop automatisch starten en kun je weer volledig gebruik maken van de Desktop.